Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://kravmagateam.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Z administratorem można skontaktować się:

Pocztą elektroniczną pod adresem : info@kravmagateam.pl                                                          

Listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych przez Krav Maga Team

  1. Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest: Grepe Sebastian Dąbrowski ul. Mireckiego 60/3/1 96-300 Żyrardów
  2. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług oraz ich rozliczenia, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klubie, ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami (wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy z Klubowiczem); w celach marketingowych (m.in. przesyłanie materiałów marketingowych – akcje promocyjne, rabaty, bony) i badania opinii publicznej, a także na potrzeby prowadzonej działalności w  celach statystycznych i analitycznych. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe  Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze (Visa, Mastercard itp.), usługi w ramach kart sportowych (Benefit Systems, OK System), doradcze, pomoc prawną i podatkową, rachunkową, firmom informatycznym , agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez  Klub celach, o których mowa powyżej.
  3. Dane osobowe Klubowiczów będą przechowywane przez okres:
  4. obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem i przez okres trwania karnetów oraz po ich zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych) ;
  5. okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych , przenoszenia swoich danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz uczestnictwa w treningach organizowanych przez Krav Maga Team. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie możliwość odmowy zawarcia umowy.
  • Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w sposób niezautomatyzowany w celu opracowania dedykowanej oferty.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństw.