Stowarzyszenie
samoobrony i sportów walki KMT

Stowarzyszenie prowadzi w różnych Środowiskach, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działalność sportową i wychowawczą w celu:

 1. Prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży.
 2. Utrzymanie dobrej formy fizycznej i jej poprawę u osób dorosłych
 3. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
 4. Upowszechnianie wiedzy o sztukach walki,  samoobrony i walki wręcz’
 5. Popularyzacja zasad samoobrony, walki w systemie i sportów walki
 6. Kształtowanie prawidłowych postaw moralno-etycznych
 7. Edukacja w celu zapobiegania i przeciwdziałania agresji w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka.
 8. Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.
 9. Wspieranie zawodników klubu w zakresie przygotowania do zawodów.

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację szkoleń sportowych,
 2. organizację szkoleń zakresu samoobrony i bezpieczeństwa osobistego,
 3. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 4. organizacja, współudział i koordynowanie szkoleń, zgrupowań, kolonii i półkolonii o charakterze zbieżnych z celami statutowymi stowarzyszenia,
 5. utrzymywanie obiektów sportowych oraz wyposażenie je w sprzęt sportowy,
 6. współpracę z organizacjami młodzieżowymi, szkołami oraz innymi placówkami oświatowymi,