wsparcie 1,5 %

Zachęcamy do wsparcia naszego klubu 🫡
Nasz cel to:
Prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży.
Utrzymanie dobrej formy fizycznej i jej poprawę u osób dorosłych
Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Upowszechnianie wiedzy o sztukach walki, samoobrony i walki wręcz
Popularyzacja zasad samoobrony, walki w systemie krav maga i sportów walki
Kształtowanie prawidłowych postaw moralno-etycznych
Edukacja w celu zapobiegania i przeciwdziałania agresji w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka.
Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.
Wspieranie zawodników klubu w zakresie przygotowania do zawodów.
Realizujemy swoje cele poprzez:
organizację szkoleń sportowych,
organizację szkoleń zakresu samoobrony i bezpieczeństwa osobistego,
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
organizacja, współudział i koordynowanie szkoleń, zgrupowań, kolonii i półkolonii o charakterze zbieżnych z celami statutowymi stowarzyszenia,
utrzymywanie obiektów sportowych oraz wyposażenie je w sprzęt sportowy,
współpracę z organizacjami młodzieżowymi, szkołami oraz innymi placówkami oświatowymi.