bądź bezpieczna - warsztaty samoobrony dla kobiet

Kooperacja klubów   Krav Maga Team i Fenix Krav Maga w projekcie cyklicznych warsztatów samoobrony dla kobiet na Mazowszu. Uczymy podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinna znać każda kobieta! 

Warsztaty prowadzą Sebastian Dąbrowski KMT  i Marta Gross FKM

Grupą docelową wydarzenia są kobiety w wieku od 15 r.ż. wzwyż, niezależnie od warunków fizycznych, które nie mają przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych

 

Cel wydarzenia:

 • nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń oraz adekwatnej reakcji;
 • nabycie pewności siebie oraz pozbycie się syndromu ofiary;
 • nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
 • ocena sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;
 • budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
 • nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak;
 • poznanie podstawowych technik samoobrony
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa osobistego
 • poznanie prawnych aspektów obrony koniecznej
 • zbudowanie świadomości o własnej sile i sprawczości w przypadku starcia z silniejszym agresorem

Dokładny opis wydarzenia:
Celem proponowanego warsztatu samoobrony dla kobiet jest przekazanie fundamentalnych zasad bezpieczeństwa osobistego dla kobiet. Uczymy prostych podstawowych technik i zachowań, które pomogą wyjść obronną ręką z wielu nieprzyjemnych sytuacji. Na warsztatach skupiamy się na prewencji napaści, kradzieży, gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły, umiejętności wczesnego dostrzegania sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Podczas warsztatu przerobimy takie tematy jak:

 • nauka technik atakowania: wybranymi ciosami, kopnięciami aby mogła skutecznie je zastosować kobieta nie trenująca sporty/sztuki walki,
 • naukę technik obrony przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, duszeniami, obchwytami, w sytuacji gdy kobieta znajduje się na ziemi, w małych  pomieszczeniach,
 • nauka stosowania najprostszych dźwigni chwytów,
 • jak wykorzystać do obrony przedmioty które znajdują się w pobliżu ,
 • zapoznanie z psychologicznymi aspektami samoobrony (asertywność, pewność siebie, panowanie nad stresem,),
 • poznanie prawnych aspektów obrony koniecznej,
 • Co zrobić, by nie doszło do przekroczenia granic obrony koniecznej,
 • Prewencja: rozpoznawanie zagrożeń, wczesna reakcja na zagrożenie,

Odpowiemy : czy kobieta słabsza fizycznie ma szanse z silniejszym agresorem ? , jak rozpoznać sygnał o nadchodzącym niebezpieczeństwie ?

Chcesz wziąć udziałw  warsztatach obserwuj nasz fanpage na facebook

www.samoobronadlakobiet.com.pl

KMT